Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Komfort

Komfort

Komfort

Energooszczędność

Energooszczędność

Energooszczędność

Ekologia

Ekologia

Ekologia

Jakość

Jakość

Jakość

Niezawodność

Niezawodność

Niezawodność

Dopasujemy się

do Twoich potrzeb

Dopasujemy się

do Twoich potrzeb

Dopasujemy się

do Twoich potrzeb

Dopasujemy się

do Twoich potrzeb

Dopasujemy się

do Twoich potrzeb

Systemy Multi VRF ECOi

Układy Multi VRF o dużej wydajności – większa elastyczność, najnowsze technologie.

Układy elektrycznych urządzeń klimatyzacyjnych i pomp ciepła nowej generacji. Możliwość łatwego dopasowania do zapotrzebowania. Wydajność układu można w przyszłości łatwo zwiększyć podłączając dodatkowe jednostki wewnętrzne i zewnętrzne bez potrzeby przeprowadzania robót w szybach instalacyjnych.

tl_files/Produkty/VRF - Nowe ilustracje/zz 2-rurowe multi/282 VRF.png

Energooszczędność i komfort

Wzrost sprawności działania układu dzięki zastosowaniu bardzo efektywnego czynnika R410A, nowej sprężarki inwerterowej z silnikiem prądu stałego, nowego silnika prądu stałego oraz wymiennika ciepła nowej konstrukcji. Układy Multi VRF wyposażone są w unikalną opcję odszraniania jednej jednostki ciepłem z drugiego agregatu. Dzięki temu podczas pracy w trybie grzania unikamy zasysania ciepła z jednostek wewnętrznych, co powodowałoby nieprzyjemny chłód.

Przewymiarowanie układu do 200%

Układy elektrycznych pomp ciepła osiągają maksymalną wartość wskaźnika przewymiarowania dołączonych jednostek wewnętrznych w stosunku do połączonych jednostek zewnętrznych dochodzącą do 200% (w zależności od wybranych modeli jednostek zewnętrznych i wewnętrznych). Z tego powodu układy VRF stanowią rozsądną inwestycję dla obiektów, które nie zawsze wymagają pełnego chłodzenia bądź ogrzewania.

tl_files/Produkty/VRF - Nowe ilustracje/2-rurowe/223 VRF.png

Zwiększone długości instalacji – łatwiejsze projektowanie

Układ można dostosować do budynków różnych rodzajów i wielkości. Rzeczywista długość orurowania: 180 m.
Maksymalna łączna długość orurowania: 1000 m.

tl_files/Produkty/VRF - Nowe ilustracje/zz 2-rurowe multi/283 VRF.png

Konserwacja bez zatrzymywania pracy

W przypadku pojawienia się usterki jednej jednostki wewnętrznej, istnieje możliwość jej naprawy bez konieczności wyłączania całego układu

tl_files/Produkty/VRF - Nowe ilustracje/2-rurowe/225 VRF.png

Wydłużenie trwałości sprężarek dzięki funkcji wyrównywania czasów pracy

Wbudowany mikroprocesor monitoruje łączny czas pracy sprężarek oraz dba, żeby przebiegi sprężarek w tym samym układzie chłodniczym były jednakowe. W pierwszej kolejności uruchamiane są sprężarki o mniejszych przebiegach, co z kolei skutkuje większą trwałością układu.

tl_files/Produkty/VRF - Nowe ilustracje/2-rurowe/226 VRF.png

Automatyczne załączanie rezerwy w przypadku usterki sprężarki i jednostek zewnętrznych

Tryb rezerwy załączany jest w sytuacjach awaryjnych. W przypadku wystąpienia komunikatu błędu należy skontaktować się
z miejscowym serwisem. (Nie dotyczy instalacji z pojedynczymi jednostkami 8 i 10 HP)

Łatwe w projektowaniu rozwiązania dla szkół, hoteli, szpitali i innych dużych obiektów

Różnica długości między maksymalną a minimalną długością rurociągu po pierwszym odgałęzieniu może wynosić maksymalnie 50 m, najdłuższe rurociągi mogą mieć długość do 180 m.

tl_files/Produkty/VRF - Nowe ilustracje/2-rurowe/227 VRF.png

Specyfikacja techniczna systemów elektrycznych pomp ciepła z uwzględnieniem układów Multi

Agencja Interaktywna Migomedia
5.6.40