Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Komfort

Komfort

Komfort

Energooszczędność

Energooszczędność

Energooszczędność

Ekologia

Ekologia

Ekologia

Jakość

Jakość

Jakość

Niezawodność

Niezawodność

Niezawodność

Dopasujemy się

do Twoich potrzeb

Dopasujemy się

do Twoich potrzeb

Dopasujemy się

do Twoich potrzeb

Dopasujemy się

do Twoich potrzeb

Dopasujemy się

do Twoich potrzeb

Gazowe Pompy Ciepła, systemy Multi, układy 2 rurowe z możliwością grzania lub chłodzenia

Możliwość łatwego dopasowania do zapotrzebowania

Wydajność układu można w przyszłości łatwo zwiększyć podłączając dodatkowe jednostki wewnętrzne i zewnętrzne bez potrzeby przeprowadzania robót w szybach instalacyjnych.

tl_files/Produkty/GHP - Nowe ilustracje/2-rurowe aMulti/1multi1.png

Maksymalna dopuszczalna ilość połączonych jednostek zewnętrznych 2 jednostki
Maksymalna moc połączonych jednostek zewnętrznych 50 HP
Maksymalna dopuszczalna ilość podłączanych jednostek wewnętrznych 48 jednostek [1]
Współczynnik przewymiarowania układu 50% - 130% [2]

[1] Przy dołączonych dwóch jednostkach zewnętrznych. [2] Sumaryczna wydajność dołączonych jednostek wewnętrznych: minimum 50% wydajności najmniejszej jednostki zewnętrznej w układzie, maksimum 130% sumarycznej wydajności jednostek wewnętrznych w układzie. Jednostki wewnętrzne takie same jak w serii multi do stosowania w budynkach.

Praca bez przerw na konserwację

· Funkcja ręcznego załączania rezerwy niweluje potrzebę zatrzymania układu na czas konserwacji

· Z uwagi na możliwość pracy podczas konserwacji, możemy ją przeprowadzać w dni robocze

· Funkcja automatycznego załączania rezerwy umożliwia ciągłą pracę układu. W momencie zatrzymania się jednej
z jednostek zewnętrznych, funkcja automatycznie uruchomi drugą jednostkę, przez co układ będzie w stanie kontynuować pracę.

Na czas konserwacji serwisowaną jednostkę zewnętrzną można odciąć zamykając w niej zawór, dzięki czemu układ może kontynuować pracę z drugą, czynną jednostką zewnętrzną.

tl_files/Produkty/GHP - Nowe ilustracje/2-rurowe aMulti/112a VRF.png

Oszczędność energii

· Oszczędność energii osiągana jest dzięki funkcji wyrównania wydajności i zapewnieniu odpowiedniej mocy.

· Gazowe pompy ciepła oszczędność energii osiągają dzięki funkcji właściwego rozdziału obciążenia, umożliwiającej efektywną pracę układu przez koncentrację potrzebnej wydajności chłodniczej bądź grzewczej w jednej jednostce zewnętrznej i zatrzymanie drugiej. W porównaniu z konwencjonalnymi urządzeniami o podobnym wskaźniku COP przynosi to oszczędność energii i obniża koszt eksploatacji, szczególnie w trakcie pór roku, w których instalacja pracuje z niepełnym obciążeniem (wiosna i jesień). 

tl_files/Produkty/GHP - Nowe ilustracje/2-rurowe aMulti/113a VRF.png

Trwałość

· Funkcja pracy rotacyjnej wydłuża okresy między remontami.

Funkcja pracy rotacyjnej załącza w pierwszej kolejności jednostki zewnętrzne mające za sobą najkrótszy łączny okres pracy. Umożliwia to wyrównanie czasu pracy wszystkich jednostek zewnętrznych, co z kolei gwarantuje dłuższy okres między remontami lub wymianami jednostek.

tl_files/Produkty/GHP - Nowe ilustracje/2-rurowe aMulti/114a VRF.png

Specyfikacja gazowych pomp ciepła z uwzględnieniem konfiguracji
w układzie Multi:

 

Agencja Interaktywna Migomedia
5.6.40