Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Komfort

Komfort

Komfort

Energooszczędność

Energooszczędność

Energooszczędność

Ekologia

Ekologia

Ekologia

Jakość

Jakość

Jakość

Niezawodność

Niezawodność

Niezawodność

Dopasujemy się

do Twoich potrzeb

Dopasujemy się

do Twoich potrzeb

Dopasujemy się

do Twoich potrzeb

Dopasujemy się

do Twoich potrzeb

Dopasujemy się

do Twoich potrzeb

strona główna Produkty Mikrokogeneracja Mikrokogeneracja - Instalacja i Eksploatacja

Instalacja i Eksploatacja

tl_files/Produkty/MCHP/Glowna/MCHP Baner 4.jpg

XRGI to modułowe jednostki dostosowane do zabudowy w nowych i istniejących budynkach. Dzięki małym wymiarom dostosowane są do instalacji w piwnicach, garażach i pomieszczeniach gospodarczych. Agregaty kogeneracyjne XRGI mieszczą się w standardowych drzwiach, co umożliwia ich łatwy transport i instalację w standardowych pomieszczeniach technicznych. Ze względu na mechanikę pracy silnika pomieszczenie powinno być wyposażone w doprowadzenie powietrza (najlepiej z zewnątrz), oraz odprowadzenie spalin. Zalecane jest umieszczenie agregatów kogeneracyjnych w pobliżu miejsca odbioru ciepła - np. w pomieszczeniu, z którego wychodzi instalacja ciepłej wody użytkowej.

Wymiary zewnętrzne:

Urządzenie Długość (kg) Szerokość (kg) Wysokość (kg) Masa (kg)
XRGI-6 92 64 96 440
XRGI-9 92 64 96 440
XRGI-15 125 75 111 700
XRGI-20 125 75 111 750

Agregaty kogeneracyjne XRGI mogą być podłączane do instalacji w standardowy sposób. Każdy agregat powinien zostać podłączony do instalacji odbierającej ciepło - jedną rurą zimna woda dociera do agregatu, drugą rurą do instalacji powraca gorąca woda ogrzana ciepłem odpadowym z silnika. Każda jednostka musi również zostać podłączona do instalacji doprowadzjącej paliwo - gaz ziemny lub propan techniczny. Dodatkowo jednostka musi zostać podłączona przewodem trójfazowym do instalacji elektrycznej budynku - jest to konieczne zarówno ze względu na wyprowadzenie mocy z generatora elektrycznego podczas jego pracy, jak i na zasilenie urządzeń pomocniczych agregatu podczas jego postoju i rozruchu.

Pomieszczenie, w którym zainstalowano jeden lub kilka agregatów kogeneracyjnych musi być wyposażone w doprowadzenie świeżego powietrza, oraz odprowadzenie spalin. Układ można łatwo włączyć w istniejące układy zasilania, ponadto zapewnia on najwyższy poziom żywotności, jakości i ekonomiczności. Przewody spalinowe powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami i normami i nie mogą łączyć się z przewodami wentylacyjnymi. Dodatkowo zalecane jest, aby pomieszczenie było wyposażone w czujnik dymu oraz czujnik czadu.

tl_files/Produkty/MCHP/Glowna/MCHP Baner 3.jpg

Projektant budynku powinien pamiętać, że zarówno agregat kogeneracyjny, jak i inne elementy instalacji (rozdzielacz ciepła, zbiornik buforowy, rury, przewód spalinowy) wydzielają ciepło do otoczenia. Eksploatacja agregatów kogeneracyjnych XRGI w pomieszczeniach zamkniętych skutkuje wzrostem temperatury w pomieszczeniu. Agregaty kogeneracyjne XRGI przeznaczone są do instalacji wewnątrz pomieszczeń i nie mogą być wystawiane na działanie warunków atmosferycznych. Dodatkowo muszą być chronione przed mrozem.

Zgodnie z zaleceniami producenta woda chłodząca agregat powinna spełniać wymogi VDI 2035. Niedopuszczalne jest stosowanie wody morskiej, wysokozmineralizowanej, lub zanieczyszczonej cząstkami stałymi np. piaskiem. Wszystkie agregaty XRGI muszą być umieszczone na podłożu wodoszczelnym i niepalnym. Inne urządzenia podłączone do instalacji elektrycznej (np. szafka sterownicza) powinny być umieszczone powyżej poziomu podłogi, aby zabobiec zalaniu przez wodę w razie awarii urządzenia lub przyłącza.

Eksploatacja

Wszystkie agragaty kogeneracyjne oferowane przez firmę ART-KLIMA cechują się niezawodną pracą i długimi okresami między przeglądami. Okres międzyprzeglądowy agregatu XRGI-6 wynosi aż 10 000 roboczogodzin. W zależności od modelu, oraz charakterystyki eksploatacji agregaty kogeneracyjne XRGI oferowane przez firmę ART-KLIMA mogą pracować bez przeglądów nawet 3-6 lat!

Firma ART-KLIMA ma bogate doświadczenie w dokonywaniu przeglądów i serwisowaniu urządzeń grzewczych i klimatyzacyjnych, w tym generatorów elektrycznych wyposażonych w silniki spalinowe. Oferujemy Państwu nasze kompetencje i bogate doświaczenie. Więcej na temat naszych usług w zakładce serwis.

Agencja Interaktywna Migomedia
5.6.40