Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Komfort

Komfort

Komfort

Energooszczędność

Energooszczędność

Energooszczędność

Ekologia

Ekologia

Ekologia

Jakość

Jakość

Jakość

Niezawodność

Niezawodność

Niezawodność

Dopasujemy się

do Twoich potrzeb

Dopasujemy się

do Twoich potrzeb

Dopasujemy się

do Twoich potrzeb

Dopasujemy się

do Twoich potrzeb

Dopasujemy się

do Twoich potrzeb

strona główna O firmie Innowacyjność

Wdrażamy nowoczesne rozwiązania techniczne oraz ulepszamy istniejące

Szukamy niestandardowych oraz innowacyjnych technologii, które radykalnie polepszą komfort użytkowania, zużycie energii, niezawodność, żywotność systemu oraz instalacji. Równocześnie nasze rozwiązania są zgodne z poszanowaniem środowiska.

REFLOK – instalacje aluminiowe bez lutowania

Standardowo system instalacji chłodniczej freonowej jest wykonywany metodą lutu twardego przy wykorzystaniu instalacji miedzianej. Ponieważ jest to rozwiązanie powszechnie stosowane mało kto zwraca uwagę na szereg niedociągnięć tego rozwiązania. Po pierwsze instalacja jest wykonywana przy użyciu otwartego ognia co niesie ze sobą ryzyko zapłonu, pożaru czy narażenia na uszkodzenie materiałów elementów wrażliwych na wysoką temperaturę. Dodatkowo w trakcie lutowania wytwarzane są toksyczne gazy oraz uruchamiane są systemy ppoż. Wiąże się to z dużymi ograniczeniami zwłaszcza                w większych budynkach czy centrach handlowych. W budynkach drewnianych lub w pobliżu materiałów łatwopalnych istnieje bardzo duże ryzyko pożaru.

Dodatkowo w trakcie rozbudowy lub modernizacji instalacji chłodniczej często zapala się olej, który wyściela wewnętrzne części rurociągu, po ściągnięciu czynnika chłodniczego. To wiąże się z poważnym osłabieniem układu i żywotności systemu chłodniczego.

Instalacje lutowane powinny być wykonywane w osłonie azotowej. Wielu instalatorów pomija ten niezbędny element wykonawstwa, co wiąże się z bardzo dużym zabrudzeniem instalacji oraz radykalnym skróceniem żywotności urządzeń klimatyzacyjnych. Niestety po zamknięciu instalacji nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić inaczej jak tylko rozcinając rurociąg chłodniczy. Nieprawidłowe wykonanie instalacji ujawnia się zazwyczaj po trwałym uszkodzeniu urządzeń co często wiąże się     z bardzo drogimi naprawami lub koniecznością wymiany urządzeń.

Dodatkowym elementem osłabiającym instalację wykonywaną metodą tradycyjną jest nieprawidłowe wykonywanie połączeń kielichowych  co skutkuje późniejszą nieszczelnością instalacji i w efekcie uszkodzeniem sprężarki oraz koniecznością kompleksowego wypłukania instalacji chłodniczej narażając tym samym na duże koszty inwestora. Niestety często zdarza się to zaraz po upływie gwarancji – zatem żywotność systemu wynosi 2-3 lata zamiast 15-20 lat.

W naszym nowoczesnym rozwiązaniu instalacji aluminiowych bez lutowania unikamy tych wszystkich zagrożeń i niedociągnięć zachowując równocześnie porównywalną cenę wykonania instalacji bez lutowania do instalacji standardowej lutowanej.

Nie ma ryzyka pożaru czy zapłonu bo wykonujemy instalację bez użycia ciepła. Nie ma ryzyka emisji toksycznych gazów,           nie ma ryzyka zapłonu oleju przy modernizacji czy rozbudowie instalacji.  Nie ma ryzyka powstawania nagarów oraz zabrudzeń wewnątrz instalacji tak charakterystycznych dla procesu lutowania. Wreszcie nie ma ryzyka nieszczelności połączenia kielichowego, ponieważ stosujemy gotowe elementy, które nie wymagają takiego połączenia.

Na końcu trzeba dodać, że wykonywanie instalacji naszą metodą jest 2 x szybsze.

GHP – Gazowa Pompa Ciepła

Jest to rozwiązanie najbardziej uniwersalne, wszechstronne, innowacyjne oraz ekologiczne jakie można znaleźć na rynku. Nasza Firma specjalizuje się we wszelkiego rodzaju aplikacjach systemów GHP, począwszy od koncepcji przez projekt               i wykonawstwo kończąc na serwisach, naprawach czy modernizacjach instalacji.

Ponieważ niewiele firm w Polsce jest w stanie sprostać kompleksowości i złożoności technicznej Gazowych Pomp Ciepła, wpływa do nas wiele zgłoszeń i zapytań o pomoc przy źle wykonanych czy zaprojektowanych instalacjach lub w przypadku pojawienia się awarii. Piszemy o tym by przestrzec przed traktowaniem tych systemów wyrywkowo, ograniczając się jedynie       do instalacji czy dostawy. Zawsze należy patrzeć na to rozwiązanie jako całość - od prawidłowej koncepcji przez projekt, wykonawstwo i serwis. W przeciwnym wypadku możemy narazić się na szereg rozczarowań. GHP jest technologicznie najlepszym rozwiązaniem na rynku jednak jego złożoność wymaga szerszego spojrzenia.

Jest to system który może z jednego urządzenia zasilić klimatyzację (zarówno w układzie wodnym jak i freonowym) ogrzewanie, wentylację i ciepłą wodę użytkową oraz produkować energię elektryczną. Może też równocześnie grzać i chłodzić z jednego urządzenia. Ciepło odpadowe z silnika jest wykorzystywane do podgrzania ciepłej wody użytkowej lub technologicznej.

System zachowuje 100 % grzania przy temp. zewn = - 20 oC.

Emisja C02 jest do 60% mniejsza w porównaniu do systemów tradycyjnych zasilanych energią elektryczną.

RENEWAL – Wymiana starego systemu pracującego na R22 bez wymiany instalacji chłodniczej

To rozwiązanie pozwala zaoszczędzić do 40% kosztów inwestycyjnych związanych z wymianą starej instalacji dopasowanej       do nowego systemu. Dodatkowo zastosowanie nowego systemu może zmniejszyć koszty eksploatacji do 70%

Jesteśmy Pierwsi

Wiele rozwiązań technicznych oraz wdrożeń wykonujemy jako pierwsi w Polsce, Europie a nawet na świecie.

Jako pierwsi na świecie wykonaliśmy

Instalację systemów GHP-Multi oraz GHP – 3 way w oparciu o instalację aluminiową bez lutowania.

Jako pierwsi w Europie wykonaliśmy

Instalację systemów VRF będących równocześnie podstawowymi systemami grzewczymi w budynku w oparciu o instalację aluminiową bez lutowania.

Jako pierwsi w Polsce wykonaliśmy

Szereg aplikacji GHP w tym System GHP Multi, System GHP bez lutowania, System GHP zasilany propanem technicznym      oraz jako podwykonawcy zamontowaliśmy i uruchomiliśmy pierszą Gazową Pompę Ciepła w Polsce w 2006 roku.

Agencja Interaktywna Migomedia
5.6.40