Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Komfort

Komfort

Komfort

Energooszczędność

Energooszczędność

Energooszczędność

Ekologia

Ekologia

Ekologia

Jakość

Jakość

Jakość

Niezawodność

Niezawodność

Niezawodność

Dopasujemy się

do Twoich potrzeb

Dopasujemy się

do Twoich potrzeb

Dopasujemy się

do Twoich potrzeb

Dopasujemy się

do Twoich potrzeb

Dopasujemy się

do Twoich potrzeb

strona główna Produkty Chillery Adsorpcyjne Chillery Adsorpcyjne - Technologia

Chillery Adsorpcyjne - Technologia

Nowe możliwości dzięki nowej technologii adsorpcyjnej

Produkcja chłodu odbywa się w wyniku procesu adsorpcji dzięki wykorzystaniu różnych źródeł ciepła odpadowego lub technologicznego.

Firma ART-KLIMA po raz pierwszy w Polsce oferuje adsorpcyjne agregaty chłodnicze, które działaja w oparciu o zasadę adsorpcji w przeciwieństwie do agregatów sprężarkowych produkujących chłód przy wykorzystaniu energii elektrycznej, Chillery adsorpcyjne wykorzystują ciepło odpadowe już w niskim zakresie temperaturowym (50 to 95 °C).

Nasze urządzenia pracują wyłącznie przy wykorzystaniu wody jako czynnika chłodzącego osiągając przy tym doskonałe wydajności nawet przy niskim zapotrzebowaniu na chłód. Wprowadzając agregaty eCoo na rynek nasza firma wykonała olbrzymi krok naprzód w stronę nowoczesnych rozwiązań chłodzenia i grzania. Agregaty adsorpcyjne będące w naszej ofercie były opracowane przez niemiecką firmę Sortech i są opatentowane. Do dzisiaj firma uzyskała ponad 20 patentów o skali globalnej.

Adsorpcyjny agregat chłodniczy składa się z 2 modułów procesowych, z których każdy zawiera:

  • Parownik / Skraplacz

  • Adsorber / Desorber

tl_files/Produkty/MCHP/Integracja/Adsorpcja.png

tl_files/Obiekty Referencyjne/OR Kina teatry/Sortech - Energa Ostroleka/Wezel ciepla.JPG

Trzy obiegi

Chillery adsorpcyjne oferowane przez firmę ART-KLIMA są wyposażone w 3 obiegi wodne:

  1. Obieg Wody Lodowej - Najważniejszy dla użytkownika. Woda lodowa o temperaturz od 8 do 21 stopni Celsjusza stanowi źródło chłodu dla wszystkich odbiorników chłodu w instalacji.

  2. Obieg Gorącej Wody - Dzięki temu obiegowi (obieg zasilający), energia cieplna jest dostarczana do zasilana agregatu eCoo oraz wymiany ciepła która zachodzi wewnątrz.

  3. Obieg Recoolera - Ciepło, które zostało dostarczone do eCoo (ciepło z obiektu który ma być schłodzony oraz ciepło do osuszania sprzętu) będzie usunięte przy pomocy recoolera przez oddawanie do otoczenia o określonym poziomie temperatury.

Proces adsorpcji

Nasze chillery adsorpcyjne wytwarzają chłód dzięki obiegowi termodynamicznemu składającemu się z 4 następujących przemian:

Faza 1: Desorpcja / Adsorpcja

Desorber jest wypełniony gorącą wodą. W wyniku tego czynnik chłodzący, który został zakumulowany w wewnętrznej powłoce żelu silica zostaje wydalony i skrapla się w skraplaczu. Ciepło wytworzone w procesie skraplania zostaje oddane przy pomocy recoolera. W tym samym czasie absorber pochłania parę wodną wytworzoną w parowniku, kiedy obiekt wymagający schłodzenia odbiera ciepło przy pomocy obiegu wody-lodowej.
Ciepło wytworzone w trakcie procesu adsorpcji będzie oddane razem z ciepłem ze skraplania do otoczenia. Faza pierwsza będzie trwać dopóki nie zostanie osiągnięta wymagana (nastawiona) temperatura wody lodowej.

Faza 2: Odzysk Ciepła

Natychmiast po zakończeniu fazy 1, 3 drogowy zawór w sekcji przepływu trzech obiegów bedzie nastawiony w taki sposób aby Adsorber nr 1 podlegający wcześniej desorpcji był teraz zalany wodą z obiegu recoolera. Energia która początkowo była przechowywana w desorberze nie będzie równocześnie odzyskiwana w dolnym zakresie średniej temperatury ale zamiast tego w określonym przedziale czasowym będzie przeniesiona do obiegu zasilającego 

Powrót z adsorbera nr 2, który będzie podlegał desorpcji po procesie adsorpcji i po ustalonym czasie zasili obieg recoolera. Dopiero po uzyskaniu okreslonej różnicy temperatur pomiędzy dwoma zespołami faza druga zostanie zatrzymana poprzez przełączenie zaworu 3 drogowego na sekcję powrotu z trzech obiegów.

Faza 3: Desorpcja / Adsorpcja

Desorber będzie zalany gorącą wodą ( temperatura zasilania układu) i automatycznie ulegnie adsorpcji. Proces adsorpcji / desorpcji bęzie przebiegał analogicznie do fazy 1

Faza 4: Odzysk Ciepła

Zaraz po fazie 3 zawór 3 drogowy przełączy obiegi tak aby adsorber nr 2 podlegający wcześniej desorpcji został teraz zalany wodą z obiegu recoolera. proces odzysku ciepła przebiega analogicznie jak w fazie 2.

Agencja Interaktywna Migomedia
5.6.40