Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Komfort

Komfort

Komfort

Energooszczędność

Energooszczędność

Energooszczędność

Ekologia

Ekologia

Ekologia

Jakość

Jakość

Jakość

Niezawodność

Niezawodność

Niezawodność

Dopasujemy się

do Twoich potrzeb

Dopasujemy się

do Twoich potrzeb

Dopasujemy się

do Twoich potrzeb

Dopasujemy się

do Twoich potrzeb

Dopasujemy się

do Twoich potrzeb

Dwururowe układy VRF ECOi serii 6N o wysokiej sprawności i wydajności

Układy VRF o dużej wydajności – najnowsze technologie, czynnik chłodniczy R410A.

Układy elektrycznych pomp ciepła nowej generacji.

tl_files/Produkty/VRF - Nowe ilustracje/Zdjecia produktow/292 VRF.jpg

Energooszczędność

Wzrost sprawności działania układu dzięki zastosowaniu bardzo efektywnego czynnika R410A, nowej sprężarki inwerterowej z silnikiem prądu stałego, nowego silnika prądu stałego oraz wymiennika ciepła nowej konstrukcji. Układy VRF oferowane przez firmę ART-KLIMA zachowują pełną wydajność chłodniczą aż do temperatury 43°C.

tl_files/Produkty/VRF - Nowe ilustracje/2-rurowe/228a VRF.png

Wyższa wydajność dzięki trójstronnemu wymiennikowi ciepła

Nowe jednostki zewnętrzne serii ECOi wyposażone są w trójstronny wymiennik ciepła o udoskonalonej konstrukcji i większej powierzchni wymiany ciepła. Dzięki temu osiągnięta została bardzo wysoka wydajność chłodnicza przy jednoczesnym niskim poziomie hałasu i kompaktowych rozmiarach.

tl_files/Produkty/VRF - Nowe ilustracje/2-rurowe/229a VRF.png

Rozszerzony zakres temperatur pracy

Możliwość ogrzewania nawet przy temperaturze zewnętrznej dochodzącej do -25°C. Za pomocą sterownika przewodowego temperaturę wewnętrzną można nastawiać w zakresie od 16°C do 30°C.

tl_files/Produkty/VRF - Nowe ilustracje/2-rurowe/222-1 VRF.png

tl_files/Produkty/VRF - Nowe ilustracje/2-rurowe/222-2 VRF.png

Przewymiarowanie układu do 200%

Układy elektrycznych pomp ciepła osiągają maksymalną wartość wskaźnika przewymiarowania dołączonych jednostek wewnętrznych w stosunku do połączonych jednostek zewnętrznych dochodzącą do 200% (w zależności od wybranych modeli jednostek zewnętrznych i wewnętrznych). Z tego powodu układy VRF stanowią rozsądną inwestycję dla obiektów, które nie zawsze wymagają pełnego chłodzenia bądź ogrzewania.

tl_files/Produkty/VRF - Nowe ilustracje/2-rurowe/223 VRF.png

Zwiększone długości instalacji – łatwiejsze projektowanie

Układ można dostosować do budynków różnych rodzajów i wielkości. Rzeczywista długość orurowania: 180 m.
Maksymalna łączna długość orurowania: 1000 m.

tl_files/Produkty/VRF - Nowe ilustracje/2-rurowe/224 VRF.png

Konserwacja bez zatrzymywania pracy

W przypadku pojawienia się usterki jednej jednostki wewnętrznej, istnieje możliwość jej naprawy bez konieczności wyłączania całego układu

tl_files/Produkty/VRF - Nowe ilustracje/2-rurowe/225 VRF.png

Wydłużenie trwałości sprężarek dzięki funkcji wyrównywania czasów pracy

Wbudowany mikroprocesor monitoruje łączny czas pracy sprężarek oraz dba, żeby przebiegi sprężarek w tym samym układzie chłodniczym były jednakowe. W pierwszej kolejności uruchamiane są sprężarki o mniejszych przebiegach, co z kolei skutkuje większą trwałością układu.

tl_files/Produkty/VRF - Nowe ilustracje/2-rurowe/226 VRF.png

Automatyczne załączanie rezerwy w przypadku usterki sprężarki i jednostek zewnętrznych

Tryb rezerwy załączany jest w sytuacjach awaryjnych. W przypadku wystąpienia komunikatu błędu należy skontaktować się
z miejscowym serwisem. (Nie dotyczy instalacji z pojedynczymi jednostkami 8 i 10 HP)

Łatwe w projektowaniu rozwiązania dla szkół, hoteli, szpitali i innych dużych obiektów

Różnica długości między maksymalną a minimalną długością rurociągu po pierwszym odgałęzieniu może wynosić maksymalnie 50 m, najdłuższe rurociągi mogą mieć długość do 180 m.

tl_files/Produkty/VRF - Nowe ilustracje/2-rurowe/227 VRF.png

Specyfikacja techniczna systemów elektrycznych pomp ciepła z uwzględnieniem układów Multi

Agencja Interaktywna Migomedia
5.6.40